tosslegend 发表于 2018-1-29 11:38:22

CTSL第三周排名及奖金分配

第一周
第二周

https://8da.com/thread-1575720-1-1.html
http://mp.weixin.qq.com/s/CP33AD6FwcHULiCQlIXmXg

第三周奖金:

第1名:leiche    奖金:1500元
第2名:fengzi    奖金:1200元
第3名:The.Jaystar    奖金:900元 http://www.douyu.com/jaystar
第4名:=PSER=qiaogege    奖金:750元
第5名:=PSER=Ap    奖金:650元 https://www.douyu.com/538890
第6名:Leilei    奖金:500元 https://www.douyu.com/54612
第7名:Jedi    奖金:450元
第8名:334    奖金:400元 http://star.longzhu.com/334
第9名:jifeng    奖金:350元
第10名:zhanhun    奖金:300元

第11名:xiaoshuai    奖金:200元
第12名:langmanxp    奖金:200元
第13名:kunhu    奖金:200元 https://www.douyu.com/4032529
第14名:Loup    奖金:200元 https://www.douyu.com/1764718
第15名:safarist    奖金:200元
第16名:Busterran    奖金:200元 https://www.douyu.com/1886548
第17名:The.WK    奖金:200元
第18名:168    奖金:200元
第19名:caicai    奖金:200元 https://www.douyu.com/1558450
第20名:Fanfan    奖金:200元 https://www.douyu.com/313589

第21名:=PSER=Mihu    奖金:100元 https://www.douyu.com/1521962
第22名:SC.Xin    奖金:100元
第23名:5tiaoyu    奖金:100元 https://www.douyu.com/640757
第24名:caige    奖金:100元 https://www.douyu.com/1457709
第25名:sc_madara    奖金:100元
第26名:HS81.lch    奖金:100元
第27名:Free    奖金:100元
第28名:xiaoxiaoma    奖金:100元 https://www.douyu.com/1764718
第29名:sc.guoqian    奖金:100元 https://www.douyu.com/3613405
第30名:kukuboy    奖金:100元 https://www.douyu.com/554640


另外还有两位随机抽取的幸运奖:

第35名:岳不群   奖金:100元
第38名:拓海   奖金:100元

上周最佳比赛奖:
战魂 vs 磊磊 奖金:每人100元

星际老杨 发表于 2018-1-29 15:34:05

gongxigngxi~~~~~~~~~~

三尺秋水尘不染 发表于 2018-1-29 16:03:55

支持一下!!!支持一下!!!支持一下!!!
页: [1]
查看完整版本: CTSL第三周排名及奖金分配