tosslegend 发表于 2018-3-29 14:04:26

又一位虫族高手开直播了,Home.bao

https://www.douyu.com/4595513
每晚7点半到12点

天梯战绩:
lanbaobao 2072 Zerg        274        247       

总舵主 发表于 2018-3-29 15:23:48

这位虫皇又是哪位啊,在高手里不太出名啊。
能打得过神皇东海吗???

已订阅!大神威武,大神加油!!!

星际老杨 发表于 2018-3-31 15:41:34

顶加油支持
FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-4-1 08:36:54

每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-3 09:26:56


每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-4 09:26:11

每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-6 09:36:37


每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-8 13:19:55


每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-11 15:42:50

每天一顶,支持队友~~~~~

星际老杨 发表于 2018-4-13 08:45:07


顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-4-15 08:25:52

顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-4-16 12:21:56


顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-4-18 14:47:20

顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-4-19 08:12:22


顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-5-8 11:15:27

顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-5-11 11:00:31


顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-5-17 08:02:49顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-6-5 08:26:55
顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-6-6 08:08:40

顶加油支持   FoR..bao

星际老杨 发表于 2018-6-9 13:01:02

顶加油支持   FoR..bao
页: [1] 2
查看完整版本: 又一位虫族高手开直播了,Home.bao